“Wahhabisme bestaat pas 100 jaar?”

Een leugen die op grote schaal wortel heeft geschoten in onze Oemmah, is het idee dat de “Selefie”/”Wahhaabie”-‘aqiedah iets nieuws is in deze Oemmah. Sommigen schrijven het toe aan imaam Moehammed ibn ‘Abdil-Wahhaab, sommigen trekken de lijn nog verder door naar het verleden, naar Sheikh-oel-Islaam Ibn Taymiyyah. Sommigen zijn zelfs zo onwetend dat ze stellen dat deze ‘aqiedah pas 100 jaar oud is, en is begonnen met geleerden als Sheikh Al-Albaanie en Ibn Baaz. Degenen die de lijn doortrekken naar Ibn Taymiyyah, beweren dus in feite dat hij degene was die voor het eerst de dingen verkondigde die hij verkondigde, en dat er gedurende de eerste 7 eeuwen van de Hidjrah niemand was die dezelfde ‘aqiedah verkondigde. De mensen die dit beweren, tonen alleen hun eigen grote onwetendheid aan. Let even op. De ‘oelemaa en volgers van deze ‘aqiedah leren en onderwijzen hun ‘aqiedah uit boeken als: 1. “Al-Qadar”, door imaam ‘Abdoellaah bin Wahb, die overleed in 197 na de Hidjrah. Niet bepaald iets van de laatste eeuw dus. 2. “Oesoel As-Soennah” door imaam ‘Abdoellaah bin Al-Hoemaydie, die overleed in het jaar 219 na de Hidjrah. Niet bepaald iets van de laatste eeuw dus. 3. “Kitaab-oel-Imaan”, door imaam Al-Qaasim bin Salaam Aboe ‘Oebayd, die overleed in 224 na de Hidjrah. Niet bepaald iets van de laatste eeuw dus. 4. “Oesoel As-Soennah” en “As-Soennah”, beiden door imaam Ahmad bin Hanbal, die overleed in het jaar 241 na de Hidjrah. Niet bepaald iets van de laatste eeuw dus. 5. De hoofdstukken over Tawhied en Imaan van Sahieh Al-Boekhaarie, evenals imaam Al-Boekhaarie’s werk “Khalq Af’aal Al-‘Ibaad”. Imaam Al-Boekhaarie overleed in 256 na de Hidjrah. Niet bepaald iets van de laatste eeuw dus. 6. “As-Soennah”, door imaam Aboe Bakr Al-Athram, die overleed in 273 na de Hidjrah. Niet bepaald iets van de laatste eeuw dus. Dit zijn slechts zes voorbeelden, die onomstotelijk aantonen dat de “Selefie”-‘aqiedah helemaal niet iets is dat 100 jaar of 200 jaar geleden opeens werd verzonnen door wat “fanaten” of “Wahhaabies”. De ‘aqiedah die in deze boeken wordt onderwezen, is de ‘aqiedah van de hedendaagse ‘oelemaa die deze Selefie-‘aqiedah aanhangen. Je kunt het leuk vinden of niet, maar stop met liegen of het prediken zonder kennis om daarmee de rijen van de Moslims onnodig te verdelen. Abdul Jabbar van de...

Read More