Geschiedenis

 

ISLAM

Het Arabische woord “Islam” betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte God: die alleen is het waard aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een een ‘Moslim’ genoemd. Het woord ‘Moslim’ betekent ‘gehoorzaam aan God’ , maar het betekent ook ‘vredelievend’. Daarom is de Islam geen nieuwe religie die profeet Mohammed (vzmh) in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceerd, maar het is de ware religie van Allah die toen vervolmaakt werd.

Islam is de religie die aan Adam was gegeven,de eerste mens en de eerste profeet van God, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden. De naam van Gods religie ‘Islam’, is niet door mensen verzonnen. Het is door God zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Goddelijke openbaring, de Koran, verklaart God;

“Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen”.
(EdeleKoran 5:3)

Islam is niet een religie van een bepaalde etnische groep of een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid.

 

DE PROFEET MOHAMMED (vrede zij met hem)

De meest recente en laatste Profeet die Allah (de Almachtige God) naar de mensheid stuurde, is de Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Mohammed (vrede zij met hem) legde de leerstellingen van de Islam uit en interpreteerde en beleefde ze.

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de geweldigste van alle Profeten om vele redenen, maar vooral omdat de resultaten van zijn missie meer mensen tot het pure geloof in Eén God hebben gebracht dan welke andere Profeet dan ook.

Zelfs al beweren andere religieuze gemeenschappen in Eén God te geloven, toen de tijd verstreek hebben zij hun geloof aangetast door hun Profeten en heiligen als tussenpersonen bij Allah te nemen.

Sommige religies geloven dat hun Profeten manifestaties van de Almachtige God zijn, ‘God Incarnatie’ of de ‘Zoon van God’. Al deze valse ideeën leidden ertoe dat het schepsel werd aanbeden in plaats van de Schepper, wat bijdroeg aan de afgoderijpraktijk van het geloven dat de Almachtige God benaderd kan worden door bemiddelaars. Om tegen deze valsheden beschermd te zijn, heeft de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) altijd benadrukt dat hij slechts een menselijk wezen was, met de taak van het prediken van de boodschap van Allah. Hij onderwees de mensen om naar hem te verwijzen als ‘de dienaar en Boodschapper van Allah’.

Voor de moslims is Mohammed (vrede zij met hem) het ultieme voorbeeld voor alle mensen. Hij was de voorbeeldige Profeet, staatsman, militaire leider, heerser, leraar, buurman, echtgenoot, vader en vriend.

 

ALLAH: Al-Wahhab: één van de Namen van Allah

Het woord Allah is een Arabisch woord dat vertaald naar het Nederlands zoveel betekent als “de enige ware god die het waard is aanbeden te worden”. Toch gebruiken moslims de naam “Allah” en niet de naam “God”. De reden hiervoor is onder andere dat van de naam “god” diverse afgeleiden bestaan waaronder goden en godin. De naam “Allah” kent echter geen afgeleiden en is mede daarom de perfecte beschrijving van de schepper van de hemelen en de aarde.

 

DE ‘SALAFISTEN’

Er zijn vandaag de dag in de praktijk echter ook mensen die zichzelf specifiek de term “Salafist” geven; het gaat hier dan vaak om moslims die Saudische geleerden volgen die op hun beurt vaak verbonden zijn aan het Saudische Koningshuis. Koning Al-Saud krijgt veel aanzien van deze mensen; net als het Egyptische voorbeeld waar Dictator Sisi volgens een grote groep moslims “Salafis” de rechtmatige leider is. Deze groepering ziet de mening en uitspraken van enkele geleerden bijna als feit, terwijl de meeste andere meningen volgens hen “fout” zijn en benoemen hen dan tot “dwalers” en “mensen van Ahlul Bida”.

 

TAKFEER: ANDEREN VERKETTEREN

Er bestaan mensen die andere mensen uitmaken voor “kafir” (ongelovige), zonder dat daar een reden voor is. Deze mensen noem je Takfiri’s. Vaak hebben zij een erg zwart-wit beeld van alles om zich heen. Wanneer een moslim een zonde pleegt krijgen ze de volle laag over zich heen. Dit is onacceptabel en wij vragen Allah de Verhevene om deze mensen de leiden.

 

GRAVEN & AFGODERIJ

Moslims nemen niets of niemand naast Allah. De Schepper is met niets vergelijkbaar! In enkele culturen vertrekken mensen richting de graven en vragen de doden dan om “hulp”. Hulp die de doden hen niet kan geven. Dit is ten strengste verboden.

 

SAUDI-ARABIË

De Saudische overheid was vele jaren terug een overheid die het beste wilde voor haar burgers. De laatste 70 jaar is de situatie echter verslechterd. Veel burgers worden opgepakt omdat zij zich keren tegen de overheid of omdat ze misstanden aan de kaak stellen.

 

HET HUIS VAN SAUD (Saudische regeringsleiders)

De huidige Saudische overheid is een overheid die net als alle andere “islamitische” overheden in het Midden-Oosten hun burgers in minder of grote maten achterstelt en luistert naar wat het Westen wilt.

 

MOHAMMED IBN ABDUL WAHHAB

Dit was een moslimgeleerde die rond het jaar 1800 de mensen opriep om Allah alleen te aanbidden zonder aan Hem deelgenoten toe te kennen.

 

IBN TAYMIYYAH

Ibn Tahmiyyah was een grote moslimgeleerde. “Hij streefde naar de heropleving van de Islaam en het begrijpen van de Tawheed en het werkelijk naleven van de Tawheed.” Omdat hij zich (net als alle andere moslims) sterk maakte om Alleen Allah te aanbidden, is hij mikpunt van spot van vele afgedwaalde moslims en sektes. Dit zijn vooral de sektes die hun achterban aanmoedigen om graven van doden te bezoeken.

 

AHMAD IBN HANBAL

Net als de Sheikh hierboven was ook hij een grote moslimgeleerde.

 

AL-QAEDA

Al-Qaeda is een groepering die vaak in de media (onterecht) in verband wordt gebracht met het “Wahhabisme”.

 

DE MOSLIMS DWALEN AF

Wanneer moslims beginnen af te dwalen en vele religieuze vernieuwingen introduceren in hun dagelijkse leven komt er vroeg of laat altijd een moslimhervormer die hen zal wijzen op de fouten.

 

DE ROEP OM TERUG TE KEREN NAAR DE ISLAM

In Saudi-Arabië dwaalden veel mensen af voordat Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab zijn dawa begon. Middels zijn dawa verlieten velen van hen hun dwalingen.

 

DE BROER EN VADER VAN IBN ABDUL WAHHAB

Veel ‘wahhabi’-schreeuwers komen met verhalen op de proppen, dat Mohammed ibn Abdul-Wahhab wel slecht moest zijn, omdat zelfs zijn eigen broer en vader tegen hem en zijn visies waren. We gaan hier nu uitgebreid op in. Hierboven hebben jullie kunnen lezen dat het in die tijd gemeengoed was om graven te aanbidden; de mensen waren het immers gewend. Iedere roep op verandering brengt altijd kleinschalige of grootschalige weerstand met zich mee van mensen die de verandering initieel niet willen accepteren. Dit was dan ook niet anders bij de Sheikh, die opriep om alleen Allah (de Verhevene) te aanbidden.

 

GEEN NIEUWE STROMING, SEKTE OF WETSSCHOOL

Het “Wahhabisme” is in geen enkele geval een nieuwe wetsschool of sekte. Wij noemen ons allen moslim.

 

DE DWALINGEN AAN DOOR: DE ROEP OM TEGEN DE ISLAM IN TE GAAN

Omdat het Westen en andere vijanden van de moslims geen eenheid willen zien binnen de moslimgemeenschap zijn de oproepen om tegen het Monotheïsme in te gaan erg sterk.

 

HET OTTOMAANSE RIJK

Het Ottomaanse rijk was een zeer machtige rijk waarin minderheden het goed hadden.

 

DE NIET-MOSLIMS (het Westen) WILLEN DAT DE MOSLIMS NOOIT MEER WORDEN VERENIGD

Na de val van het Ottomaanse rijk heeft het Westen gewild dat de moslims onderling verdeeld zouden zijn zodat wij zwak en verloren blijven.

 

SYKES-PICOT: NATIONALISME VERSUS GELOOF

Om dit te bewerkstelligen hebben zij het Midden-Oosten opengebroken en het nationalisme geïntroduceerd. De Marokkanen begonnen de Algerijnen te haten en Jemenieten haatten de Soedanezen. Hierdoor zijn de moslims verzwakt.

 

ONWETENDEN, NIET-MOSLIMS EN AANHANGERS VAN AFGEDWAALDE SEKTES ZETTEN HET WERK VOORT

Naast het Westen zijn ook andere entiteiten actief in het verzwakken van de moslims die Allah willen aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen. Veel afgedwaalde sektes en overheden zijn tot aan de dag van vandaag hiermee bezig.