V&A

Vraag en Antwoord.

Een vraag aan de voormalige Koning van Saudi-Arabië, Koning 'Abdoel-'Aziez

Koning ‘Abdoel-‘Aziez (van Saoedi-Arabië) verduidelijkt de term ‘Wahhabisme’ Koning ‘Abdoel-‘Aziez (رحمه الله) zei:

“Zij hebben ons met de term ‘Wahhabiyyoen’ betiteld, en zij hebben onze madhhab[1] ‘Wahhabie’ genoemd, en beschouwen deze als een specifieke madhhab (stroming). En dit is een kwalijke fout die ontstaat uit de valse propaganda die is verspreid door de mensen van roddel. Wij zijn niet de mensen van een nieuwe madhhab of nieuwe ‘aqiedah[2].

Onze ‘aqiedah is de ‘aqiedah van de Vrome Voorgangers, wij respecteren de vier Imaams en we maken geen onderscheid tussen Maalik, ash-Shaafi’ie, Ahmad en Aboe Haniefah, elk van hen wordt in onze visie hoog geacht. Deze ‘aqiedah is de ‘aqiedah die opnieuw werd gevestigd door Shaykhoel-Islaam, Mohammed ibn ‘Abdil-Wahhaab (رحمه الله), en de ‘aqiedah waar hij naar opriep. Dit is onze ‘aqiedah en het is de ‘aqiedah die is gebouwd op de Tawhied[3] van Allah (سبحانه وتعالى), vrij van gebreken, ver verwijderd van iedere innovatie.”

Door: Koning ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdir Rahmaan Aal-Sa’oed (رحمه الله) In: Moedjmaloe I’tiqaadil-A’immatis-Selefie, p. 117-118 Bron: http://www.masjiduthaymeen.org/ Vertaald door: Hoedhayfah al-Hollandie

  1. Voetnoot van de vertaler: Madhhab: wetschool.
  2. Voetnoot van de vertaler: ‘Aqiedah: de Islamitische geloofsleer.
  3. Voetnoot van de vertaler: Tawhied: het Islamitisch Monotheïsme.

Een vrouw vraagt informatie over het 'Wahhabisme'.

Shaykh ‘Oebayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie verduidelijkt het gebruik van de term ‘al-Wahhabiyyah’

Vraag: “Deze (vrouwelijke) vraagsteller uit Frankrijk zegt dat zij pas getuigd heeft van de Islaam[1] en altijd hoort over (de term) ‘al-Wahhabiyyah’, dus zij verlangt verduidelijking van de Shaykh betreffende deze zaak, moge Allah hem beschermen.

 

Antwoord: “Ik vraag Allah, o mijn dochter, dat hij u grondvest in de Islaam en de Soennah. O Allah, grondvest haar. [De Shaykh maakte deze doe’aa [2] drie keer.] (De term) ‘al-Wahhabiyyah’ is aan ash-Shaykh Mohammed ibn ‘Abdil-Wahhaab (رحمه الله) toegekend, omdat hij degene was die de Tawhied [3] deed herleven in het middelste gedeelte van de twaalfde eeuw van de Hidjrah [4]. Hij werd in deze opleving gesteund door de Amier, de Imaam, Mohammad ibn Sa’oed, moge Allah met hen beide genade hebben. Deze toeschrijving (al-Wahhabiyyah), wordt gebruikt door de vijanden; de vijanden van Tawhied, de vijanden van de Soennah [5]. Dus het is zo geworden dat iedere vijand van Tawhied en de Soennah, iedere persoon van Tawhied en de Soennah toeschrijft als zijnde ‘Wahhabie’. Dit is de uitleg van het woord ‘al-Wahhabiyyah’. En misschien zou u moeten weten dat het een kwade toeschrijving is, zowel afkeurenswaardig als valselijk, want ash-Shaykh Mohammad ibn ‘Abdoel-Wahhaab (رحمه الله) schreef zich hier niet aan toe. Evenzeer is deze toeschrijving hem nooit toegekend door de Geleerden van de Da’wah [6] na hem, noch van onder zijn zoons, kleinkinderen en broeders van de Da’wah, tot aan deze tijd. Het is niet bekend van iemand van onder hen die hem (ash-Shaykh Mohammad ibn ‘Abdil-Wahhaab) deze toeschrijving toekent, behalve de mensen van bijgeloof, innovatie en Shirk[7]. Zij zijn degenen die de mensen van de Soennah omschrijven met deze toeschrijving.” Door: Shaykh ‘Oebayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie Bron: www.masjiduthaymeen.org Vertaald door: Hoedhayfah al-Hollandie

  1. Voetnoot van de vertaler: D.w.z. de Islaam heeft geaccepteerd.
  2. Voetnoot van de vertaler: Doe’aa: smeekbede.
  3. Voetnoot van de vertaler: Tawhied: het Islamitisch Monotheïsme.
  4. Voetnoot van de vertaler: Hidjrah: de migratie van Mekkah naar Medienah door de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) en zijn Metgezellen.
  5. Voetnoot van de vertaler: Soennah: datgene waarop de Profeet (sallallahoe ‘alayhi wa sallam) en zijn Metgezellen zich bevonden, betreffende de geloofsleer en de daden (zie Sharh Loem’atil-I’tiqaad van ash-Shaykh Ibn ‘Oethaymien – moge Allah hem genadig zijn).
  6. Voetnoot van de vertaler: Da’wah: uitnodiging naar de authentieke Islaam.
  7. Voetnoot van de vertaler: Shirk: afgoderij, het toekennen van deelgenoten aan Allah.

Click here to learn more

Over het algemeen kunnen we stellen dat de mensen die andere (moslims) ‘wahhabi’ noemen, een corrupte, afgedwaalde geloofsleer hebben, een tekort aan kennis hebben of de moslims zwart willen maken, ja.