Wat is Wahabisme?

 

Vandaag de dag zien we dat veel moslims (die vaak weinig kennis hebben of erg zijn afgedwaald) termen gebruiken als “wahhabisme”. Zij noemen normale moslims die hun religie willen praktiseren “wahhabi” omdat ze deze term via-via hebben gehoord. Het gebruik hiervan wordt hieronder uitgelegd.

 

Vraag: Wat is Wahabisme?

Antwoord: Wahabisme is een term die de vijanden van Mohammed Ibn Abdelwahhaab (moge Allah hem genadig zijn) gebruikten voor zijn oproep tot het zuiveren van het monotheïsme van alle vormen van polytheïsme en het vermijden van elk pad behalve het pad van Mohammed Ibn Abdellaah (vrede zij met hem).

Hiermee wilden zij de mensen weghouden van zijn oproep en hen tegenhouden van hetgeen waar hij hen naar uitnodigde. Maar dit heeft zijn oproep niet geschaad. Integendeel, het heeft de oproep verder doen verspreiden in de wereld en trok de interesse van degenen aan die door Allah in staat zijn gesteld om meer onderzoek te doen naar de aard van deze oproep, het doel erachter en de bewijzen uit het Boek en de authentieke Sunnah waarop de oproep zich baseert. Hierdoor hielden zij zich nog meer vast aan deze oproep en begonnen andere mensen ernaar uit te nodigen. En alle lof komt Allah toe.

En het succes komt van Allah. Moge Allahs salaat en salaam zijn met onze profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek en Oordelen:
Voorzitter – Sheikh Abdulaziez Ibn Abdellaah Ibn Baaz
Vicevoorzitter – Sheikh Abdulrazzaq Afiefi
Lid – Sheikh Abdullah Ibn Ghudayyan

Bron: alifta.com. Fatwa’s Permanente Commissie, eerste collectie, volume 2, pagina: 255-256.

© Dawah-TV

 

ENGLISH:
What Shaikh Abdul Aziz al as Shaikh says about wahabis-
Question: There is an aggressive attack [which has been launched] upon Imaam Muhammad ibn ‘Abdul Wahhaab – calling his followers”Wahabis”; So what is your opinion regarding those[who have launched this attack]?
Response: This [attack] is not something which started today, this is [something] from long ago; Whoever calls and invites to [the Path of] Allaah, to [the Path of] the Oneness of Allaah, and to the rule of the Law of Allaah, and acting in accordance to the Sunnah of the Messenger of Allaah, and adhering tothe examples of the rightly guided Caliphs and the Companions, and their followers (taabi’oon), and thosewho followed them (atbaa’ at-taabi’een) – whoever does so, then they call him a “Wahabi”.
They have assigned the term”Wahabi” as a mark for anyone who stands upright upon the straight path. And this is from Allaah’s honourand dignity [as a blessing] for this da’wah.
As for the Shaykh (rahima-hullaah ­) then he did not call to a madhab specific to him, and nor to any specific opinion of his, rather he only invited to the[adherence of the] Qur’aan and the Sunnah. And none ofthe scholars of this call have attributed it to the Shaykh, and nor did the Shaykh attribute it to himself.[All] the Shaykh said [was] this is the Book of Allaah, and this is the Sunnah of the Messenger of Allaah – nothing more, nothing less.
Shaykh ‘Abdul-‘Azeez Aal ash-Shaykh